Oplossingsgericht.be

De visie van waaruit ik werk is terug te voeren tot het oplossingsgericht werken. De oplossingsgerichte benadering biedt een zeer nuttige aanpak van complexe situaties omdat op een positieve wijze de gewenste situatie wordt gedefinieerd (doelgericht) en omdat de energie om deze doelen te bereiken, gemobiliseerd wordt. Samen met de cliënt ga ik consequent op zoek naar reeds aanwezige kwaliteiten. Het versterken van deze hulpbronnen leidt tot effectieve veranderingen in zo kort mogelijke tijd. Alhoewel eenvoudig te begrijpen, is oplossinggericht werken beslist niet eenvoudig om uit te voeren.

 

Als basisprincipes gelden:

  • als iets werkt, doe er dan meer van
  • als iets niet werkt, stop ermee en doe iets anders