Oplossingsgericht.be

Oplossingsgericht werken is een kijk op situaties en een vorm van gespreksvoering, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt verder bouwt op wat er al is en successen boekt, draagt dat bij aan een vertrouwen en een besef dat hij invloed heeft om de eigen situatie vorm te geven. Het zetten van kleine stapjes in de gewenste richting resulteert in een gevoel van invloed en controle.

 

Oplossingsgericht werken is tegelijk positief en realistisch. Hierdoor krijgen mensen perspectief. De methodiek kenmerkt zich door een groot vertrouwen in de mogelijkheden van de cliënten, een inherente respectvolle houding, de vraaggerichte grondhouding van de begeleider en de gerichtheid op sterkten en oplossingen in plaats van op tekortkomingen en problemen. Hierdoor lukt het vaak om doelen sneller en op een prettiger manier te bereiken. Het bereikte resultaat is doorgaans ook duurzamer.