Oplossingsgericht.be

Oplossingsgericht werken, managen en coachen


 

Een belangrijk uitgangspunt van de oplossingsgerichte benadering is het sterktenperspectief: de aandacht gaat uit naar wat er al is bereikt en wat verder benut kan worden. Kleine verbeteringen leiden daarbij vaak tot grote veranderingen. Het belangrijkste is het versterken van de kwaliteiten en mogelijkheden van medewerkers om de ambities dichterbij te brengen (in plaats van het opsporen van zwakten en beperkingen).

 

Op basis van omvangrijke studies blijkt dat het denken in termen van tekorten en zwakten niet klopt. Men leert weinig over excelleren door falen te bestuderen. Om te excelleren en voldoening te beleven aan je werk is het in de eerste plaats nodig om sterkten te kennen en te begrijpen. Voor iedere persoon ligt de grootste mogelijkheid tot ontwikkeling op het gebied van zijn of haar sterkten. Een optimaal gebruik van sterke punten leidt tot een maximaal succes.

 

De les van het bovenstaande voor managers en medewerkers is: wilt u het functioneren van uw medewerkers (en uzelf!) verbeteren of op een hoog peil houden, besteed dan veel aandacht aan momenten van goed functioneren en probeer sterkten te ontdekken. Een gericht stellen van vragen helpt hierbij. En heeft u dan sterkten in kaart gebracht, kan gekeken worden naar mogelijkheden om die sterkten nog meer te kunnen benutten en ontwikkelen.

 

Hoe kan ik hierbij helpen?

 

Enkele voorbeelden:

 

1. Introductie oplossingsgericht werken: Oplossingsgericht werken is een benadering die zich kenmerkt door het consequent op zoek gaan naar en versterken van reeds aanwezige kwaliteiten.

 

In een ééndaagse opleiding leert u bewust kiezen wanneer toepassen van de oplossingsgerichte principes zinvol is en worden de vaardigheden behandeld om dit effectief te doen.

 

2. Training en coaching van managers en HRD-medewerkers om de oplossingsgerichte benadering toe te passen in hun interventies (format te bepalen op basis van concrete vraagstelling)

 

3. Opleiding Sterktengericht evalueren en verbeteren van functioneringsgesprekken (1 dag)

 

4. Begeleiding van projectgroep rond sterktengericht competentiemanagement (proces en inhoud)