Oplossingsgericht.be

psychotherapie

Aanpak

Oplossingsgerichte psychotherapie onderscheidt zich in werkwijze sterk van andere vormen van psychotherapie. De meeste andere therapieën richten zich allereerst op probleemanalyse: het omschrijven van problemen en onderzoeken van de oorzaken van die problemen. Oplossingsgerichte therapie ziet de probleemanalyse echter als een inefficiënte omweg. In plaats van zich te verdiepen in het probleem en zijn oorzaken, gaat de therapeut samen met de cliënt op zoek naar oplossingen in zijn unieke context van wensen en verwachtingen. Uitgangspunt van dit therapiemodel is dat ieder mens beschikt over een probleemoplossend vermogen. De oplossingsgerichte therapie is erop gericht dit vermogen te ontsluieren en te activeren, en stelt de cliënt daarmee (weer) in staat zijn eigen oplossingen te creëren. Met andere woorden: niet de diagnose van het probleem is het vertrekpunt van de behandeling, maar de analyse van de oplossing!

De cliënt bepaalt zelf het doel van de therapie en het verleden is interessant in zoverre het om successen van de cliënt gaat, die kunnen ingebouwd worden in het therapeutisch proces. In elk ander geval ligt de focus van oplossingsgerichte therapie op het heden en de toekomst. In de begeleidingssessies wordt de cliënt uitgenodigd en gestimuleerd om na te gaan hoe de situatie er uit zal zien wanneer de problemen zijn opgelost en te onderzoeken of er al momenten zijn die, al is het maar een beetje, lijken op de gewenste situatie. Het gaat er vervolgens om dit effectieve gedrag uit te breiden en vaker toe te leren passen.

Verschillende studies wijzen erop dat de oplossingsgerichte methode effectief is bij veel klachten, sneller dan andere therapievormen tot het gewenste resultaat leidt en daarbij een blijvende verandering teweeg brengt.

Indien gewenst/aangewezen kan deze benadering aangevuld worden met neuropsychotherapie, relaxatie, mindfulness, mind/body en meer gedragstherapeutische technieken om een zo optimaal mogelijk resultaat te bekomen. De ruime opleiding en ervaring die ik op deze gebieden opdeed, staan borg voor een kwaliteitsvolle aanpak. 

Bij welke klachten?

Problemen horen nu eenmaal bij het leven. Meestal weet men hiermee met eigen creativiteit, een dosis gezond verstand én de steun uit de directe omgeving prima om te gaan. Soms loopt men echter vast en dan kan gesprekstherapie verder op weg helpen. Dat wil zeggen dat men samen met een psycholoog-psychotherapeut bekijkt welke concrete haalbare stappen men op de weg naar verandering kan zetten:

  • Bij het oplossen van allerlei soorten problemen zoals stress, vermoeidheid, energieproblemen, angst, paniekaanvallen, fobieën, slapeloosheid, hyperventilatie, somberheid, depressie, te weinig zelfvertrouwen, spanningshoofdpijn, burn-out…
  • Bij het oplossen van conflicten
  • Bij het oplossen van relatieproblemen en seksuele problemen
  • Bij het begeleiden van mensen die hun leven fors zien veranderen door ziekte, verlies, ingrijpende gebeurtenissen,…
  • De oplossingsgerichte therapie kan in feite gebruikt worden voor allerlei situaties waarvoor men een oplossing zoekt om verder te kunnen.

 

"De cliënt te helpen zo te leven als hij wil leven en vrij te kiezen welke gewoontes hij wil nastreven, is het doel van de therapeut"