Oplossingsgericht.be

consulting

Elke organisatie heeft zijn uitdagingen: reorganisaties, groei of inkrimping, innovaties, taakherverdelingen, werkdruk… Werken in een veranderende context creëert vaak onrust en stress, met een verminderde productiviteit en flexibiliteit. Soms lijkt een situatie vast te zitten, maar als je goed kijkt is er overal beweging. In consulting-trajecten help ik de cliënt  oplossingen voor ambities en gesignaleerde problemen vorm te geven.

Oplossingsgericht werken is een verandermethode die uitgaat van een positieve benadering bij het veranderen en ontwikkelen van organisaties. Als procesbegeleider en trainer ben ik verantwoordelijk voor het proces. De klant is de expert op de inhoud. Ik stel vragen gericht op datgene wat reeds werkt voor de persoon, het team of de organisatie. Oplossingsgericht werken onderscheidt zich in deze zin van de meer traditionele, probleemgerichte wijze van werken.

  • Doelgerichte Oplossingen :  na een heldere doelbepaling worden oplossingen en kwaliteiten zichtbaar gemaakt en beter gebruikt. Daarna kan begonnen worden met het zetten van kleine stappen die de realisatie van de gewenste resultaten dichterbij brengen. Oplossingen zijn te vinden binnen de organisatie, het team, het individu door te behouden wat al bereikt is en te analyseren wat in het verleden al goed heeft gewerkt.
  • Sterktenperspectief : de aandacht gaat in de consulting steeds uit naar een optimale inzet van sterke punten om het maximale succes te behalen. Wat is er al bereikt en wat kan verder benut worden door de aanwezige krachten en competenties nog beter te gebruiken? Kleine verbeteringen zijn daarbij vaak voldoende als aanzet tot grote veranderingen.
  • Respect en samenwerking: de cliënt staat aan het stuur! De consulting is gericht op het exploreren, benutten en valideren van het referentiekader - de ervaringen, logica en zienswijze - van de klant. De werkwijze is ondersteunend en gericht op samenwerking.
  • Netwerk: Door samenwerking met een ruim netwerk van collega’s bieden we expertise waar de klant dat wenst.

Dit alles betekent dat mijn adviestrajecten gekenmerkt worden door een professionele aanpak en een uitstekende samenwerking met de klanten. Ik adviseer in projecten die te maken hebben met personeelsmanagement, prestatieverbetering, beleving, organisatiestructuur en -cultuur.

Om organisaties nog beter bij te staan en te begeleiden op het gebied van informatie- en kennismanagement, ben ik aangesloten bij het brede expertisenetwerk van CONTENT ADVISORS (www.contentadvisors.eu), leider in onafhankelijk advies rond informatie- en kennismanagement met meer dan 500 klanten over West-Europa.

Content Advisors richt zich op het voorbereidende werk van implementaties rond document management, content management, curation, enterprise search en kennismanagement. Deze voorbereiding bepaalt namelijk in hoge mate het succes van de latere invulling en operationele fasen.

Strategie, visie, health checks, screening & audits, verandering, sensibilisering, opleiding, beleidslijnen, plan van aanpak, business case... zijn dan ook belangrijke kernwoorden in de adviesdienstverlening, gericht op o.a. better decisions en improved reputation. 

  

 “Zelfs een weg van duizend mijl begint met een eerste stap”