Oplossingsgericht.be

Welkom

Deze site biedt u een snelle kennismaking met de praktijk voor psychotherapie, training, coaching en consulting van Hugo van den Bergh waarbij oplossingsgericht werken als rode draad doorheen alle interventies loopt.

Oplossingsgericht werken is oorspronkelijk ontwikkeld als psychotherapie door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en hun collega’s van het Brief Family Therapy Center in Milwaukee (VS) en staat bekend als ‘de pragmatiek van hoop en respect’.

De methode heeft ondertussen zowel bij individuele begeleiding en coaching als bij teamontwikkeling en organisatieverandering al vaak zijn nut getoond. Zij gaat uit van een onwrikbaar vertrouwen in de mogelijkheden en kwaliteiten die ieder mens / organisatie in zich draagt. Door verbinding, inlevingsvermogen en geduld worden mensen in contact gebracht met hun onbegrensde mogelijkheden.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door de oprechte aandacht voor de cliënt en een aanmoedigende en ondersteunende aanpak. Door een realistische kijk en systematische manier van werken wordt ervoor gezorgd dat plannen leiden tot doeltreffende actie.

 

“Er zijn altijd meer oplossingen dan problemen. Het vinden van oplossingen geeft minder stress dan het zoeken van problemen.”