Oplossingsgericht.be

coaching

Wat?

Coaching kan een heel krachtige manier zijn om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, iets wat zowel het individu als de organisatie ten goede komt. Het doel is om samen met de cliënt te werken aan het stap voor stap dichterbij brengen van wat er gewenst is. Oplossingsgericht coachen vergroot het zelflerende en zelforganiserende vermogen van mens, team en organisatie. Men bereikt meer met minder energie. Door oplossingsgerichte coaching ontdekken en ontwikkelen directies, managers en medewerkers hun mentale en emotionele capaciteiten om te komen tot een blijvende gedragsevolutie met voelbaar resultaat

Waarom deze aanpak?

Motivatie, toekomstgerichtheid, creativiteit en uitzonderingen op de regel zijn in menselijke situaties veel krachtiger factoren bij veranderingsprocessen dan het manipuleren van oorzaken. De veronderstelling dat men alleen tot een oplossing kan komen via het achterhalen van de oorzaak van een probleem leidt tot onnodige omwegen of dwaalwegen. Verschillende oplossingen kunnen bij eenzelfde probleem van toepassing zijn, afhankelijk van de unieke context en individuele waarden van de cliënt. De blik van de probleemgeoriënteerde coach is gericht op: wat is er mis, wat werkt er niet en wat is de oorzaak? De oplossingsgerichte coach stelt andere vragen: wat gaat er goed, wat werkt er wel en wat kan bijdragen tot een (deel)oplossing?. Hij richt zich op een reële manier op competenties en sterkten van zijn cliënt. Hij kijkt vooral naar wat zijn cliënt reeds doet en naar wat er wel werkt op weg naar zijn doelen. Centraal staan het exploreren van de haalbare doelen en het in kleine stappen daar naar toe werken. Veelal nemen het zelfvertrouwen en de intrinsieke motivatie erg toe. Mensen komen in beweging omdat ze het zelf willen.

Gezien de effectiviteit van deze methode, vormt de oplossingsgerichte benadering de basis van mijn interventies bij diverse vragen en situaties, die te maken hebben met het functioneren en / of welzijn van de medewerker.

Mijn werkwijze is persoonlijk en zorgvuldig, professioneel, mens- en resultaatgericht. Maatwerk en flexibiliteit ten aanzien van vraagstellingen staan hierin centraal. De trajecten zijn gericht op oplossingen en een duurzame verbetering van het persoonlijk functioneren.

 

"Het leven is een wonder, men moet het alleen door de juiste bril zien.”